ZSS
102

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole

O NAS

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. J.P.II tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2. Zespół Szkół położony jest przy ulicy Przełajowej 6 blisko zielonych terenów Cytadeli, w spokojnej, bezpiecznej części Winograd. Do zespołu uczęszczają uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: lekkiej, umiarkowanej lub znacznej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie uczniów we wszystkich typach szkół uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości, także ograniczenia opisane w wymaganej dokumentacji, m. in. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Kadra pedagogiczna to wysoce wykwalifikowani specjaliści, którzy zapewniają uczniom osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę ich indywidualnego potencjału. Dzięki skutecznym metodom i formom pracy, wdrażanym innowacjom pedagogicznym i projektom edukacyjnym udaje się uczynić z nauki nie tylko obowiązek ale i przyjemność. Od początku swojej edukacji uczniowie uczą się dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, wyrażania w formach werbalnych lub w komunikacji alternatywnej swojego zdania, swojej opinii. W szkole podstawowej kładzie się nacisk na prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori, w pozostałych typach szkół dominują metody aktywizujące wszystkie sfery działalności ucznia, w tym łączenie teorii z praktyką. Uczniowie mogą liczyć na opiekę w świetlicy szkolnej, śniadania i obiady. Cieszymy się zaufaniem rodziców i uczniów. Wyróżniają i doceniają nas za sprzyjający rozwojowi dziecka klimat szkolny i wspieranie go w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. Zapraszamy do naszej szkoły wszystkich chętnych, którzy chcą łączyć naukę z przyjemnością.

Formularz kontaktowy

Dane adresowe szkoły

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6
61-622 Poznań.

  • 61 852 56 60

  • zss102@post.pl

WIĘCEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II