22 maja – odbędą się warsztaty grupowe w ramach Klubu wsparcia dla rodziców/opiekunów: „Porozmawiajmy o…”

Warsztaty grupowe w ramach Klubu wsparcia dla rodziców/opiekunów: „Porozmawiajmy o…” odbędą się 22 maja o godz. 16.00 na małej sali gimnastycznej.
Spotkanie jest skierowane do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej. Zapraszamy naszych uczniów z rodzeństwem i rodzicami na wiosenną łąkę. Wspólnie poszukamy słońca.
Prosimy zabrać obuwie na zmianę i wygodny strój.
Zajęcia poprowadzą p. Agnieszka Sielicka i p. Anna Kucz
Zapraszam
pedagog Anna Kucz