Etiopia po raz kolejny…

23 października uczniowie trzecich klas przysposabiających do pracy, w ramach praktyk wspomaganych, udali się na pobliskie osiedle Przyjaźni, aby tam pomóc w pakowaniu paczek z darami dla Etiopii. Podczas zajęć, młodzieży udało się posegregować i poskładać ponad 100 kg odzieży, obuwia i zabawek, które już wkrótce zostaną wysłane do podopiecznych afrykańskiego przedszkola. Dobrze jest pomagać innym, tak powiedzieli uczniowie!

[tekst: Agnieszka Bryze]