Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Kadra

Kadra i dyżury

Serdecznie zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z kadrą Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu. Spotkania takie są możliwe zarówno z dyrekcją, kadrą kierowniczą oraz pedagogami i psychologami.

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Grażyna Piosik

kontakt: dyrektor@zss102.pl

dyżur: poniedziałek 13.00−14.00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Wioletta Dachtera

kontakt: dachtera@zss102.pl

dyżur: piątek 15.30−16.30

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Katarzyna Pietras

kontakt: kpietras@zss102.pl

dyżur: środa 15.30−16.30

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Magdalena Stachowiak

kontakt: mstachowiak@zss102.pl

dyżur: wtorek 14.30−15.30

Kadra kierownicza

Kierownik świetlicy

mgr Michał Olejnik − dyżur: poniedziałek 15.30−16.30

Pedagodzy i psycholodzy

Psycholog szkolny:

mgr Magdalena Chudzik − dyżur: wtorek 14.00−15.00

mgr Monika Żytkowiak − dyżur: poniedziałek 13.30−14.30

Pedagog szkolny:

mgr Anna Kucz − dyżur: piątek 15.00−16.00

mgr Hanna Pochyluk − dyżur: czwartek 15.30−16.30

Nazwiska nauczycieli uczących oraz godzinych dyzurów dostępne są w e-dzienniku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II