Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Kadra

Kadra i dyżury

Serdecznie zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z kadrą Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu. Spotkania takie są możliwe zarówno z dyrekcją, kadrą kierowniczą oraz pedagogami i psychologami.

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Grażyna Piosik

kontakt: dyrektor@zss102.pl

dyżur: poniedziałek 13.00−14.00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Wioletta Dachtera

kontakt: dachtera@zss102.pl

dyżur: poniedziałek 15:30-16:30

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Katarzyna Pietras

kontakt: kpietras@zss102.pl

dyżur: środa 15:00-16:00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102

mgr Monoka Pinkowska

kontakt: mpinkowska@zss102.pl

dyżur: wtorek 15:30-16:30

Kadra kierownicza

Kierownik świetlicy

mgr Michał Olejnik − dyżur: piątek 14:30-15:30

Pedagodzy i psycholodzy

Psycholog szkolny:

mgr Magdalena Synoradzka-Zielonko − dyżur: czwartek 10:00-11:00

mgr Monika Żytkowiak − dyżur: poniedziałek 12:30-13:30

Pedagog szkolny:

mgr Anna Kucz − dyżur: środa15:00-16:00

mgr Hanna Pochyluk − dyżur: piatek 15:30-16:30

Nazwiska nauczycieli uczących oraz godzinych dyzurów dostępne są w e-dzienniku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II