Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Kalendarze

Kalendarz szkolny dla rodziców

na rok 2019/2020

 

Miesiąc

 

Dzień

 

Zebrania z rodzicami, dni wolne od zajęć dydaktycznych, posiedzenia Rady Pedagogicznej

Wrzesień 02.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  12.09.    Zebranie z rodzicami o godz. 17.00
Październik 14.10 Obchody Dnia Edukacji Narodowej- zmiana organizacji dnia
  29.10 Zebranie z rodzicami -konsultacje indywidualne od godz. 17.00
Listopad 01.11 Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy
  11.11. Święto Niepodległości –dzień ustawowo wolny od pracy
  22.11. X Integracyjny Przegląd Folklorystyczny – zmiana organizacji dnia
Grudzień 17.12. Zebranie z rodzicami godz.17.00- przewidywane oceny półroczne
  20.12 Wigilia szkolna, jasełka – zmiana organizacji dnia
  23.12 – 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 01.01 Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy
  06.01 Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy
  14.01 Wystawianie półrocznych ocen klasyfikacyjnych
  20.01 Zebranie z rodzicami o godz. 17.00
  27.01.-07.02 Ferie zimowe
Marzec 23.03 Zebranie z rodzicami – konsultacje indywidualne

godz.   17.00

Kwiecień   Egzaminy ósmoklasistów
  09.04- 14.04. Wiosenna przerwa świąteczna
Maj 01.05 Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy
  20.05 Zebranie z rodzicami o godz. 17.00- przewidywane oceny roczne
Czerwiec 11.06 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
  12.06. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  15.06 Wystawianie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
  18.06 Zebranie z rodzicami o godz. 17.00
  26.06 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Kalendarz imprez i uroczystości na rok 2019/2020

 

Miesiąc

Dzień

 

Imprezy, uroczystości, konkursy

 

wrzesień 02.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  13.09. Impreza ekologiczna „Sprzątanie świata”
  30.09 Dzień chłopaka (SU)
październik   04.10 Światowy Dzień zwierząt dla ZSS 102
  08.10 Pasowanie uczniów kl. I ZSS nr 102
  10.10 Pasowanie na Świetlika dla kl. ZSS 102
  14.10 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  16.10 Nasze zmysły – konkurs dla SP
  31.10. Sprzątanie grobów żołnierzy (SU)
Listopad 08.11. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
  21.11. „Wędrówka po zawodach” – warsztaty zawodoznawcze dla kl. 8,SB
  21.11 Dzień życzliwości (SU)
  22.11. Dzień Pluszowego Misia dla SP (SU)
  22.11 X Integracyjny Przegląd Folklorystyczny
  29.11. Andrzejki ( SU )
grudzień 03.12 Konkurs kulinarny dla SP
  18.12. Kolędowanie
  20.12. Wigilia szkolna, jasełka – zmiana organizacji dnia
styczeń 07.01 Tanecznym krokiem rozpoczynamy nowy rok – konkurs dla SP
  17.01 Zimowy konkurs międzyszkolny, wystawa prac
  24.01 Bal karnawałowy (SU)
luty 14.02. Walentynki (SU)
  17..02. Światowy dzień kota (SU)
  luty- marzec Drzwi otwarte – SB
marzec 06.03. Dzień Kobiet (SU)
  11.03. Spotkanie kulinarne dla SP- Kuchnia gruzińska
  20.03 Marsz na TAK
  21.03. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
kwiecień 02.04. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  03.04 Konkurs matematyczny dla SP
  07.04 Warsztaty cukiernicze” Słodkie mazurki „dla SP
  22.04. Dzień Ziemi –dla ZSS102
  23.04. Konkurs działań metodą Marii Montessori „Tak dużo już umiem” dla SP
maj 05.05. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  ( SU)
  05.05 Turniej wiedzy hotelarskiej dla klas SB
  12.05 Konkurs geograficzny dla kl.7, 8 , SB
  14.05 Integracyjny Konkurs Poezji
  22.05. Święto Szkoły
  28.05. Plener ceramiczny dla SP
  maj Zawody wędkarskie
czerwiec 01.06. Dzień Dziecka ( SU )
  09.06 Z poezją mi do twarzy dla SP
  Rok szkolny Dyskoteka (SU)
  26.06. Zakończenie roku szkolnego
Konkursy całoroczne   Konkurs Spółdzielni Uczniowskie dla ZSS

 

Dyrektor ZSS nr 102 zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kalendarzu roku szkolnego wynikających z bieżących potrzeb szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II