Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Metoda Montessori

O metodzie Montessori

Myśl Marii Montessori „Pomóż mi, zrobić to samemu” jest hasłem przewodnim w naszych działaniach pedagogicznych z dzieckiem, a także stanowi ważny aspekt przygotowania nauczyciela do pracy metodą.

Metoda Marii Montessori jest w naszej szkole wiodąca. Posiadamy profesjonalną kadrę pedagogiczną oraz bardzo dobrze przygotowane otoczenie – 7 sal z wyposażeniem.

Kursy Montessori

Od lat dzielimy się naszym doświadczeniem w pracy metodą Montessori ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych i grupami zainteresowanych gości odwiedzających naszą szkołę. Kursy pedagogiki Marii Montessori organizowane przez naszą placówkę ukończyło już około 620 osób. W roku 2007/2008 uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, a prowadzonym przez firmę Edukacja Polska S.A. W ramach tej współpracy odpowiedzialni byliśmy za wyszkolenie 280 nauczycieli z całej Polski w wymiarze 95 godzin.

Program naszych kursów ukierunkowany jest na metodykę i praktykę pedagogiczną. Nastawieni jesteśmy na efektywność działania, propagowanie idei Marii Montessori oraz kreowanie nauczyciela Montessori. Chętnie dzielimy się też naszym doświadczeniem w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, także w odniesieniu do metody Montessori.

Nasza placówka mieści się w nowoczesnym, pięknym budynku. Staramy się by pobyt Państwa w naszej szkole był komfortowy, a klimat i atmosfera naszej szkoły mile wspominane.

Cel szkolenia

wyposażenie uczestnika kursu w podstawy pedagogiki Marii Montessori oraz umiejętność pracy z materiałem rozwojowym, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Zakres szkolenia

  • podstawy pedagogiki Marii Montessori,
  • metodyka ćwiczeń praktycznego dnia,
  • metodyka rozwijania sprawności sensorycznych,
  • warsztaty wychowania kosmicznego,
  • metodyka kształcenia językowego,
  • metodyka kształcenia matematycznego.

Miejsce odbywania się kursów

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.

Kadra:

Prowadzący zajęcia to nauczyciele – praktycy, przygotowani do pracy metodą.

Informacje o aktualnie organizowanych kursach znajdą Państwo na stronie Kursy Montessori.

Serdecznie zapraszamy!

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II