Na spotkaniu z pracownikiem Urzędu Pracy

13 marca 2019 roku uczniowie klasy 3az wraz z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy udali się na spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy. Spotkanie miało charakter informacyjny. Doradca zawodowy przybliżył uczniom procedurę zgłaszania się do Urzędu Pracy, a także przedstawił szeroki wachlarz wsparcia, jaki mogą otrzymać od tej instytucji po zakończeniu nauki w szkole na drodze poszukiwań odpowiedniego dla siebie zatrudnienia.

[tekst: Agnieszka Bryze]