Kadra i dyżury

Serdecznie zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z kadrą Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu. Spotkania takie są możliwe zarówno z dyrekcją, kadrą kierowniczą oraz pedagogami i psychologami.


Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 102
mgr Grażyna Piosik
kontakt: dyrektor@zss102.pl
dyżur: poniedziałek 13.00−14.00

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102
mgr Wioletta Dachtera
kontakt: dachtera@zss102.pl
dyżur: piątek 15.30−16.30

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102
mgr Katarzyna Pietras
kontakt: kpietras@zss102.pl
dyżur: środa 15.30−16.30

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 102
mgr Magdalena Stachowiak
kontakt: mstachowiak@zss102.pl
dyżur: wtorek 14.30−15.30


Kadra kierownicza

Kierownik świetlicy
mgr Michał Olejnik  − dyżur: poniedziałek 15.30−16.30


Pedagodzy i psycholodzy

Psycholog szkolny:
mgr Magdalena Chudzik − dyżur: wtorek  14.00−15.00
mgr Monika Żytkowiak − dyżur: poniedziałek 13.30−14.30

Pedagog szkolny:
mgr Anna Kucz − dyżur: piątek 15.00−16.00
mgr Hanna Pochyluk − dyżur: czwartek 15.30−16.30