Projekty i innowacje

Projekty i innowacje w roku szkolnym 2018/2019


PROGRAMY

 • „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – program profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy – H. Pochyluk, M. Żytkowiak
 • „Moje życie, mój wybór” program dla klasy 7a szkoły podstawowej – H. Pochyluk  
 • „Ja w dorosłym życiu” program dla szkoły branżowej – A. Bryze

PROJEKTY EDUKACYJNE

 • „Rozmowy o muzyce” – projekt dla uczniów klas 1- 4 szkoły podstawowej – A. Solarz –Graczyk, P.Zalewska, M.Hohorek, A. Skrzypczak, A.Tomkowiak, Ż. Cieślewicz
 • „Przyjaciele Kici Koci”projekt dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej – A.Tomkowiak
 • „Spotkania z historią”projekt edukacyjnydla klas gimnazjalnych i szkoły branżowej – M. Grefling,
 • „Zakamarki poznańskich i wielkopolskich zamków” – projekt dla uczniów klas 5a, 5b, 6b, 6d, 7b szkoły podstawowej – A. Majewicz, K. Krzyżanowska, J. Dornowska, A. Tomkowiak, M. Grefling, M. Hohorek
 • „Taniec to moc” – projekt dla uczniów ZSS nr 102 – L. Bromberek, M. Nowacka
 • „Bajkoczytanie na drugie śniadanie” projekt dla uczniów klas 13 szkoły podstawowej, 3a szkoły branżowej –  A. Bryze
 • „Niepodległa 2018 – Kocham Cię Polsko!” – projekt edukacyjny dla uczniów ZSS nr 102 – A. Szalczyk, M. Pietrzak
 • „Poznajmy się lepiej” – projekt dla klas 3b, 5a, 7b szkoły podstawowej, 3e gimnazjum – M. Pinkowska, A. Skrzypczak, K. Krzyżanowska
 • „Zagadkowy Świat” – projekt dla klas 3b, 7cszkoły podstawowej – K. Woźna, W.  Dachtera, M. Pinkowska
 • „Cztery pory roku z ceramiką” –  projekt dla klas 7b, 8b szkoły podstawowej, 3b, 3c gimnazjum – M. Hohorek, I. Kcała, K. Gallus
 • „ Dbam o siebie w dorosłym życiu” – projekt dla klas 3a, 3b szkoły przysposabiającej do pracy – A. Kwiecińska, M. Kaźmierczak-Michałek
 • Bajki bez barier – projekt dla uczniów wszystkich typów szkół – A. Kucz
 • „Śladami bohaterów Jeżycjady” kontynuacja projektu dla uczniów 3a gimnazjum – E. Zakrzewicz

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 • „Procedury znam, więc egzamin zdam” dla uczniów szkoły branżowej – J. Pleczyńska, K. Śródecka – Piekut
 • „Tenis ziemny – zdrowo na sportowo” dla uczniów SP- E. Papuga

Archiwa Projektów i iNNowacji Z POPRZEDNICH LAT