Koła zainteresowań

SKS – piłka nożna halowa

mgr Norbert Bławat
środa  6.45 – 7.30
Cele: propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie sprawności z zakresu gry w piłkę nożną

SKS – gry zespołowe

mgr Piotr Wojciechowski
czwartek  7.15  – 8.00
Cele: kształtowanie  aktywności i sprawności fizycznej oraz promowanie stosowania zasad fair play

Koło – „Ja i dźwięki”

mgr Anna Kucz
wtorek 9.40 – 10.25
piątek 13.30 – 14.15
Cele: wdrażanie uczniów do relaksacji przy muzyce z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, choreoterapii, masażu dźwiękiem

Koło kulinarne

mgr Magdalena Synoradzka – Zielonko
wtorek 12.30 – 13.30
Cele: wdrażanie uczniów do sporządzania posiłków zgodnie z zasadami BHP; rozwijanie umiejętności gotowania, smażenia, pieczenia

Koło ekologiczno – przyrodnicze

mgr Agnieszka Kwiecińska
mgr Agnieszka Pryboda
– organizacja imprez okazjonalnych oraz wycieczek
Cele: podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczniów; kształtowanie zachowań proekologicznych

Koło hotelarskie

mgr Karolina Śródecka – Piekut
środa 8.35 –9.20
Cele: kształtowanie umiejętności kulturalnej obsługi gościa hotelowego; kształtowanie cech „wzorowego hotelarza”

Akademia wolnego czasu

mgr Monika Hohorek,
mgr Monika Pinkowska,
mgr Michał Olejnik,
mgr Małgorzata Masztalerz
środa 15:05-16:35, czwartek 16.30-18.00
Cele: integracja uczniów i absolwentów ZSS nr 102 poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć oraz wydarzeń kulturalnych

Koło plastyczne

mgr Daria Wachowiak
piątek 8.55 – 9.40
Cele: rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów

Koło dziennikarsko – czytelnicze „HIT”

mgr Żelisław Cieślewicz
mgr Jacek Miller
mgr Magdalena Kaźmierczak-Michałek
czwartek 7.30 – 8.30
Cele: nauka sposobów pozyskiwania informacji; utrwalanie umiejętności korzystania z edytora tekstowego

Koło teatralne

mgr Katarzyna Fudala
mgr Aneta Szalczyk
Spotkania okazjonalne, wycieczki, wyjścia do teatru.
Cele: rozwijanie zdolności aktorskich oraz zainteresowań teatrem

Koło fotograficzne

mgr Katarzyna Fudala
Spotkania okazjonalne, wycieczki, wystawy fotograficzne
Cele: rozwijanie zdolności twórczych oraz zainteresowań fotografią

Koło języka angielskiego

mgr Weronika Figlarz
poniedziałek 13.30.14.15
mgr  Monika Baranowska
poniedziałek 8.40-9.25
Cele: doskonalenie języka angielskiego, popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim

Koło „Klub Młodego Europejczyka”

mgr Marta Marszałkowska
poniedziałek 9.40 – 10.25
Cele: rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem, a przede wszystkim poznawanie zwyczajów, zabytków i kultury państw europejskich

Koło „Bezpieczny świat wokół nas”

mgr Magdalena Zborała- Orlińska
czwartek 6.45 – 7.30
Cele: utrwalenie znajomości zasad ruchu drogowego, unikania przemocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia, znajomość telefonów interwencyjnych, poznanie technik zachowania w kontakcie z osobami nieznanymi

SKS – aerobic dance

mgr Ewelina Papuga
środa  6.45 – 7.30
Cele: propagowanie tańca jako formy relaksu;  rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów

 

Działania prozdrowotne

W Zespole Szkół Specjalnych nr 102 działalność prozdrowotną prowadzimy na szeroką skalę. Promocja zdrowia odbywa się poprzez:

 1. Działalność Szkolnego Koła PCK (prelekcje, prezentacje multimedialne, pogadanki,konkursy promujące zdrowy styl życia, gazetki tematyczne).
 2. Cykliczne imprezy, tj. Święto Pieczonego Jabłka, Międzyszkolny Konkurs PCK.
 3. Imprezy i zawody sportowe:
  • Dzień Sportu,
  • Wspinaczka po Zdrowie,
  • Międzyszkolne Zawody Tenisa Stołowego,
  • Wyścigi Rzędów.
 4. Wycieczki do sadów, ogrodów i skansenów.
 5. Wyjścia na Targi Produktów Regionalnych.
 6. Spotkania kulinarne, promujące polskie produkty spożywcze.
 7. Koło Kulinarne.
 8. Szkolne Koła Sportowe.
 9. Spotkania i pogadanki z pielęgniarką.
 10. Udział w programie ,,Owoce w szkole” dla kl.I-III.
 11. Udział w programie ,,Szklanka mleka” dla kl.I-III.