Koła zainteresowań

koło – tenis stołowy

mgr Norbert Bławat
czwartek15.30 – 16.20
Cele: propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie sprawności z zakresu gry w tenisa stołowego

Koło – „Ja i dźwięki”

mgr Anna Kucz
poniedziałek 13.40 – 14.25
Cele: wdrażanie uczniów do relaksacji przy muzyce z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, choreoterapii, masażu dźwiękiem

 

koło – taneczne

mgr Magdalena Nowacka
mgr Liliana Bromberek
środa  13.20 – 14.05
Cele: propagowanie tańca jako formy relaksu;  rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów

Koło dziennikarsko – czytelnicze „HIT”

mgr Żelisław Cieślewicz
środa 7.45 – 8.30
Cele: nauka sposobów pozyskiwania informacji; utrwalanie umiejętności korzystania z edytora tekstowego

Koło teatralne

mgr Aneta Szalczyk
mgr Justyna Dornowska
Magdalena Kaźmierczak-Michałek
mgr Lidia Łobażewicz
mgr Julita Hildebrant-Stankiewicz
Spotkania okazjonalne, wycieczki, wyjścia do teatru.
Cele: rozwijanie zdolności aktorskich oraz zainteresowań teatrem

koło – taneczne

mgr Magdalena Nowacka
mgr Liliana Bromberek
środa  7.30 – 8.15
Cele: propagowanie tańca jako formy relaksu;  rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów

Akademia wolnego czasu

mgr Monika Hohorek,
mgr Monika Pinkowska,
Cele: integracja uczniów i absolwentów ZSS nr 102 poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć oraz wydarzeń kulturalnych

Działania prozdrowotne

W Zespole Szkół Specjalnych nr 102 działalność prozdrowotną prowadzimy na szeroką skalę. Promocja zdrowia odbywa się poprzez:

 1. Działalność Szkolnego Koła PCK (prelekcje, prezentacje multimedialne, pogadanki,konkursy promujące zdrowy styl życia, gazetki tematyczne).
 2. Cykliczne imprezy, tj. Święto Pieczonego Jabłka, Międzyszkolny Konkurs PCK.
 3. Imprezy i zawody sportowe:
  • Dzień Sportu,
  • Wspinaczka po Zdrowie,
  • Międzyszkolne Zawody Tenisa Stołowego,
  • Wyścigi Rzędów.
 4. Wycieczki do sadów, ogrodów i skansenów.
 5. Wyjścia na Targi Produktów Regionalnych.
 6. Spotkania kulinarne, promujące polskie produkty spożywcze.
 7. Koło Kulinarne.
 8. Szkolne Koła Sportowe.
 9. Spotkania i pogadanki z pielęgniarką.
 10. Udział w programie ,,Owoce w szkole” dla kl.I-III.
 11. Udział w programie ,,Szklanka mleka” dla kl.I-III.