Organizacje szkolne

W naszym Zespole Szkół Specjalnych działają następujące organizacje szkolne:

Samorząd Szkolny

Szkoła Podstawowa

Opiekunowie:
Katarzyna Chełkowska
Julita Marcinkowska
Katarzyna Szafrańska
Elżbieta Domańska

Szkoła Branżowa

Opiekun:
Karolina Śródecka-Piekut

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Opiekun:
Aneta Szalczyk


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Opiekun:
Jacek Miller


POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Opiekunowie:
Agnieszka Grabarek
Magdalena Kaźmierczak-Michałek
Liliana Bromberek


SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „SŁONECZKO”

Opiekun:
mgr Katarzyna Bórkowska