Organizacje szkolne

W naszym Zespole Szkół Specjalnych działają następujące organizacje szkolne:

Samorząd Szkolny

Szkoła Podstawowa

Opiekunowie:
Katarzyna Chełkowska
Małgorzata Stoińska

Szkoła Branżowa

Opiekun:
Elżbieta Domańska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Opiekun:
Aneta Szalczyk
Karolina Śródecka-Piekut


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Opiekun:
Jacek Miller


POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Opiekunowie:
Agnieszka Grabarek, Justyna Dornowska
Magdalena Kaźmierczak-Michałek, Aneta Majewicz
Liliana Bromberek, Agnieszka Bryze

Justyna


SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „SŁONECZKO”

Opiekun:
mgr Katarzyna Bórkowska