Szkoły

w skład zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II wchodzą:


Szkoła Podstawowa nr 102 im. Marii Montessori
możliwość kształcenia do 18 roku życia


Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2
możliwość kształcenia do 24 roku życia


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
możliwość kształcenia do 24 roku życia


W każdej ze szkół tworzymy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.