Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2

Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim proponujemy naukę zawodów:

Szkoła branżowa zabezpiecza uczniom realizację praktycznej nauki zawodu
w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach oraz dobrych hotelach
i zakładach gastronomicznych.


PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie przygotowywani są do pracy w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. W trakcie kształcenia zawodowego nabywają umiejętności wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości. Do prac tych należy: przygotowywanie pokoi gościnnych, transportowanie bagaży, obsługa sprzętu i urządzeń do utrzymania porządku wokół hotelu oraz pielęgnacji terenów zielonych. Uczniowie wykonują również określone prace związane z działalnością pralni, magazynów, przygotowaniem surowców oraz utrzymaniem porządku w części gastronomicznej obiektu.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w:

  • poznańskich hotelach,
  • pracowni hotelarskiej wyposażonej w jednostkę mieszkalną z węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • pracowni gastronomicznej.

Nauka w zawodzie trwa trzy lata (możliwość kształcenia do 24 roku życia). Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.


KUCHARZ

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie poznają procesy technologiczne niezbędne w zawodzie kucharza. Przygotowują i podają potrawy, sporządzają menu. W trakcie praktycznej nauki zawodu posługują się urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zakładów gastronomicznych, jak również aparaturą grzejną, chłodniczą oraz sprzętem AGD. Uczniowie nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy w barach szybkiej obsługi, stołówkach, przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów kulinarnych, jak również w zakładach gastronomicznych prowadzących działalność typu: pokazy gastronomiczne, kiermasze, promocje.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w:

  • zakładach gastronomicznych,
  • pracowni gastronomicznej.

Nauka w zawodzie trwa trzy lata (możliwość kształcenia do 24 roku życia). Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.