Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Organizacje Szkolne

W naszym Zespole Szkół Specjalnych działają następujące organizacje szkolne:

Samorząd szkolny

Szkoła Podstawowa

Opiekunowie:
Katarzyna Chełkowska
Małgorzata Stoińska

Szkoła Branżowa

Opiekun:
Elżbieta Domańska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Opiekun:
Aneta Szalczyk
Karolina Śródecka-Piekut

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Opiekun:
Jacek Miller

Polski Czerwony Krzyż

Opiekun:
Agnieszka Grabarek, Justyna Dornowska
Magdalena Kaźmierczak-Michałek, Aneta Majewicz
Liliana Bromberek, Agnieszka Bryze

 

Spółdzielnia Uczniowska "Słoneczko"

Opiekun:
Katarzyna Bórkowska

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II