Pasowanie uczniów klas pierwszych

W środę, 17 października 2018r. wszystkie klasy pierwsze Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 zostały oficjalnie włączone do społeczności szkolnej przez pasowanie na ucznia. Uroczystości przewodniczyła Pani Dyrektor Grażyna Piosik. Całość odbyła się w konwencji Akademii Pana Kleksa. Były tańce, śpiewy i prezentacje klas. Pierwszaków odwiedził najstarszy uczeń Pana Kleksa w postaci Pana Żelisława. Po uroczystym ślubowaniu najmłodszych, czyli klasy 1 A SP, Pani Dyrektor pasowała ich symbolicznym ołówkiem, a pozostali uczniowie zostali obdarowani „piegiem”, symbolem Pana Kleksa.

[tekst: Marta Bielewicz]