Pierwsza konkurencja w Lidze Klas już za nami!!!

Ruszyła Liga Klas, czyli rywalizacja między uczniami klas IV – VIII szkoły podstawowej w stopniu lekkim i uczniów szkoły branżowej. Cele Ligi to m. in. integracja międzyklasowa, motywowanie uczniów do pracy na rzecz swojej klasy, szkoły i środowiska, uczciwa rywalizacja oraz wspólna, kreatywna zabawa na zasadach fair play. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie będą zbierać punkty dla swojej klasy. Punkty będą przyznawane w różnych kategoriach. Warto więc starać się o jak najlepsze wyniki w nauce, dbać o wysoką frekwencję i angażować się w konkursy, zbiórki   i akcje ogłaszane w szkole. Za każde wykonane zadanie klasa otrzyma punkty. Informacje o ilości zdobytych punktów, będą na bieżąco umieszczane na tablicy w holu głównym oraz stronie internetowej Szkoły. Podsumowanie Ligi Klas odbędzie się po I półroczu i na koniec roku szkolnego. Klasa z największą liczbą punktów uzyska tytuł Mistrza Ligi Klas. Pierwsze zadanie w ramach Ligi Klas związane było z obchodami Dnia Życzliwości. Uczniowie mieli szanse zdobyć 6 punktów w trzech kategoriach: 2 punkty za przygotowanie plakatu o tematyce związanej z życzliwością, 2 punkty za zawieszenie na Drzewie Życzliwości liści z zapisanymi pozdrowieniami, podziękowaniami bądź wskazówkami jak postępować by być życzliwym człowiekiem i 2 punkty za ubiór w kolorze żółtym.

[tekst: K. Szafrańska, J. Dornowska]