Podsumowanie projektu „Poznajmy się bliżej”

Projekt polegał na aktywizowaniu do integracji poprzez ruch uczniów klas młodszych
(klasy 3b i 5a) oraz starszych (klasy 7b i 3eg ) w oparciu o założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Przez cały rok szkolny, raz w miesiącu uczniowie spotykali się, by kształtować postawy osoby ofiarowującej pomoc oraz korzystającej z pomocy poprzez wspólne wykonywanie zadań. Proponowane formy aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o założenia metody poszerzyły u uczniów świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, usprawniły ruchowo, nauczyły dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania bliskich kontaktów z innymi osobami. Dzięki tym spotkaniom zacieśniły się więzi pomiędzy uczniami naszej szkoły, co przekłada się np: na wspólne spędzanie przerw czy wspólne wycieczki. Podczas ostatniego, projektowego spotkania uczniowie w trakcie zdrowego, owocowego posiłku wymienili swoje wrażenia na temat tego, czego się nauczyli. Otrzymali także pamiątkowy dyplom potwierdzający ich umiejętności. Po tak pracowitym roku szkolnym życzymy wyjątkowo słonecznych i udanych wakacji!

[prowadzące projekt – M. Hohorek, K. Krzyżanowska, M. Pinkowska, A. Skrzypczak,
tekst: Agnieszka Skrzypczak]