Projekt „Bajkowa opowieść”

Na początku czerwca zakończony został projekt edukacyjny ‚Bajkowa opowieść” skierowany do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia przeprowadzane w formie opowieści ruchowej rozwinęły działalność ruchową u dzieci, które we własny, indywidualny sposób odtwarzały sytuacje i zdarzenia występujące w fabule bajek. Przebieg zabaw miał wpływ na rozwój fantazji, integracji między uczniami oraz sprawność fizyczną.

[organizator: Liliana Bromberek]