Projekt edukacyjny „Bezpieczny Uczeń”

W roku szkolnym 2019/2020 wracamy do spotkań dotyczących bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią. Zakres zadań w tym roku szkolnym uległ poszerzeniu. Wybrane klasy będą realizowały przez cały rok szkolny zadania tematyczne, które potwierdzą ich wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentują wiersz tematyczny, wykonają „memory”, a także przygotują etykiety i kilka znaków drogowych w formie plastycznej; uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wykonają prezentację multimedialną, a szkoły branżowej przygotują konkurs wiedzy nt. bezpieczeństwa. 19 września odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem „Bezpieczny Uczeń na co dzień”. Akcję profilaktyczną przeprowadziła Pani policjantka Agnieszka Goclik z Komendy Policji-Północ w Poznaniu z Referatu do Spraw Nieletnich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa na drodze, w szkole i poza nią, a obejmowała:
– sposoby bezpiecznego poruszania się na ulicy – pieszo, jednośladem oraz autem,
– bezpieczną drogę do szkoły i ze szkoły,
– zasady przechodzenia „na pasach”,
– przypomnienie numerów telefonów alarmowych,
– zachowanie w stosunku do osób obcych.
Uczniowie żywo uczestniczyli w dyskusji – podawali konkretne przykłady niebezpiecznych zachowań, których byli świadkami oraz odpowiadali na pytania Pani policjantki.
[tekst: Agnieszka Skrzypczak]