Projekt edukacyjny „Cuda natury – polskie góry”

Projekt realizować będą przez cały rok szkolny uczniowie klas: 8c szkoły podstawowej, 1bpp szkoły przysposabiającej do pracy i 1cb szkoły branżowej. W ramach projektu spotykać się będą raz w miesiącu na wybranej godzinie lekcyjnej i wykonywać zadania tematyczne oraz ćwiczenia fizyczne w celu nabrania wytrzymałości i siły fizycznej. Celem projektu będzie poznanie przez uczniów polskich gór, promowanie aktywnego trybu życia, kształtowanie postaw proekologicznych oraz upowszechnianie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej; wykazanie się znajomością mapy fizycznej Polski; kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy w grupie; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 27 września w piątek. Zapoznano uczniów z tematyką projektu, zasadami jego realizacji oraz zadaniami, jakie będą mieli do wykonania w ciągu całego roku. Uczniowie w bibliotece szkolnej wyszukali albumy ze zdjęciami gór, roślin oraz zwierząt, które w górach można spotkać. Wykonali także kilkuminutowe ćwiczenia rozluźniające i wzmacniające. Na kolejne spotkanie zapraszamy za miesiąc!

[projekt koordynują – A. Skrzypczak, M. Hohorek, L. Bromberek, Ż. Cieślewicz] tekst – A. Skrzypczak