Projekt – Folklor na wesoło

4 listopada w poniedziałek, uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w warsztatach tanecznych „Folklor na wesoło”. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom integracji ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym naszego regionu oraz kształtowanie świadomości, upowszechnianie określonych postaw moralnych i wzorców społecznych. Za pośrednictwem bogactwa folkloru regionu chcemy pokazywać dzieciom pozytywne i radosne strony życia, angażując ich do twórczej działalności.

[tekst: Lidia Łobażewicz]