Wolontariat

Staramy się, aby nasi wychowankowie dobrze znali idee wolontariatu. O wydarzeniach z promujących takie działania można poczytać na stronie Aktualności w kategorii Wolontariat