Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Publikacje

Dzieci Elfy, czyli o Zespole Williamsay – artykuł mgr Aleksandry Tomkowiak

Taniec w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – artykuł mgr Liliany Bromberek

Jak uczynić czytanie i pisanie wartością w oczach dziecka – wyniki obserwacji bezpośredniej i uczestniczącej – artykuł mgr Hanny Dworzyńskiej

„Rola zajęć relaksacyjnych w funkcjonowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie masażu dźwiękiem wg metody Petera Hess’a” – artykuł mgr Anny Kucz – pedagoga szkolnego

Praktyczne zastosowanie „Gimnastyki Mózgu®” – artykuł mgr Ewy Izydorczyk

Origami płaskie w pracy z osobami z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną – artykuł mgr Barbary Kiełb

Ceramika jako narzędzie usprawniania manualnego oraz kreowania twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie – artykuł mgr Agnieszki Skrzypczak – nauczyciela zajęć praktycznych

Metoda Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – artykuł mgr Katarzyny Pietras – logopedy szkolnego

Metoda Marii Montessori w naszej szkole – artykuł mgr Magdaleny Stachowiak –  nauczyciela pracującego metodą M. Montessori

Dyskalkulia i co dalej? – artykuł  mgr Izabeli Kaiser – nauczyciela matematyki

Biblioterapia, czyli leczenie książką – artykuł mgr Aleksandry Tomkowiak –
–  nauczyciela bibliotekarza

Terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualna – artykuł mgr Agnieszki Grabarek – logopedy szkolnego

Warsztaty artystyczne szansą na podniesienie poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie – artykuł mgr Moniki Hohorek i mgr Moniki Pinkowskiej – nauczycieli zajęć praktycznych

Poradnik nauczania pływania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i nie tylko… – artykuł mgr Jakuba Jędrzejewskiego – nauczyciela wychowania fizycznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II