Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Rada Rodziców

Kontakt

Kontakt do przewodniczącego Rady Rodziców: radarodzicow@zss102.pl


Wpłaty dotyczące Rady Rodziców

Dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców należy kierować na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102
w Poznaniu, PKO BP nr 60 1020 4027 0000 1202 0033 5745
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka , klasa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II