„Roztańczony karnawał” – zabawy z elementami choreoterapii, koloroterapii i sensoplatyki

7 lutego od godz. 16.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 102,odbyły się ostatnie, w pierwszym semestrze, warsztaty w ramach Klubu wsparcia dla rodziców/opiekunów: „Porozmawiajmy o…”.
Temat zajęć: „Roztańczony karnawał” – zabawy z elementami choreoterapii, koloroterapii i sensoplatyki.
Warsztaty poprowadziły p. Agnieszka Sielicka i p. Anna Kucz.
Zapraszamy na fotorelację z warsztatów.