Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski ZSS nr 102 w Poznaniu jest organem szkoły stanowionym przez wszystkich uczniów szkoły. Każdego roku w demokratycznych wyborach, spośród kandydatów wytypowanych przez uczniów każdej z klas i wychowawców wybierani są przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski jest swoistym łącznikiem pomiędzy uczniami a gronem pedagogicznym i dyrektorem szkoły. Istotną rolą przedstawicieli SU jest propagowanie poszanowania wartości patriotycznych, zapewnienie oprawy Pocztu Sztandarowego szkoły. Ważnym zadaniem SU jest także inicjowanie i koordynowanie rozmaitych działań wolontariackich na terenie naszej szkoły. Najbardziej widocznym działaniem SU jest organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych oraz dyskotek dla uczniów. Dzięki doskonałej współpracy nauczycieli – opiekunów SU i uczniów – członków Rady SU,  każdego roku możemy obserwować mniejsze i większe sukcesy w działaniach tego organu.

Zobacz aktualności związane z Samorzadem Uczniowskim…”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II