Światowy Dzień Zwierząt

Jak każdego roku 4 października obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Zwierząt. Ideę akcji wyjaśniała uczniom gazetka informacyjna w holu szkoły. Podjęte działania miały na celu kształtowanie u uczniów pozytywnej postawy wobec zwierząt oraz uwrażliwienie na ich los. Październik ogłoszony został miesiącem zbiórki dowolnych kwot pieniędzy, które delegacja uczniów przekaże Schronisku dla Zwierząt przy ul. Bukowskiej w Poznaniu. Fundusze pomogą schronisku zakupić karmę dla zwierząt, aby mogły w dobrej kondycji przetrwać jesienne i zimowe chłody. Nasi uczniowie aktywnie włączyli się do akcji poprzez przygotowanie masek zwierząt, wykonanie prac plastycznych i transparentów z hasłami dotyczącymi właściwego traktowania zwierząt. Na szkolnym boisku odbył się happening, w trakcie którego uczniowie prezentowali swoje dzieła oraz kolorowali kredami postacie zwierząt. Na wszystkich czekał też słodki poczęstunek. W tym dniu dopisała nam nawet pogoda!

[organizatorzy akcji: A. Pryboda, K. Woźna, A. Kwiecińska, A. Pawelec,
tekst: A. Kwiecińska]