Szkodliwości napojów energetycznych…

Szkolne Koło PCK przeprowadziło pogadankę z uczniami klas gimnazjalnych oraz klas branżowych na tematem szkodliwego wpływu napojów energetycznych. Prezentacja zachęciła grupę do wspólnej dyskusji na temat energetyków. Mamy nadzieję, że uczniowie otrzymali wiedzę, która zniechęci ich do sięgania po napoje energetyczne.

[Szkolne Koło PCK Lila Bromberek i Aneta Majewicz]