Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia nr 2

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole

O NAS

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu to idealne miejsce dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie podczas zajęć przysposobienia do pracy, w świetnie wyposażonych pracowniach, kształtują i rozwijają umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu: gotują, szyją, piorą, sprzątają, segregują przedmioty. Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2017/2018, bardzo duży nacisk kładziemy na preorientację zawodową i przygotowanie uczniów, na miarę ich możliwości, do funkcjonowania na rynku pracy. Raz w tygodniu każda klasa odbywa tak zwane praktyki wspomagane, podczas których wraz z nauczycielem uczniowie wychodzą do różnych instytucji, zakładów pracy, warsztatów terapii zajęciowej, gdzie poznają specyfikę pracy i próbują swoich sił wykonując proste czynności zawodowe.
Podczas zajęć rozwijających komunikację, uczniowie w praktyce i teorii uczą się zasad obowiązujących w rozmaitych formach komunikacji międzyludzkiej, wdrażają się do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
Zainteresowania rękodziełem, plastyką, techniką, teatrem, komputerami nasi uczniowie mogą rozwijać na zajęciach kształtujących kreatywność.
Dla nas nauczycieli, niezwykle ważny jest wszechstronny rozwój każdego powierzonego nam pod opiekę młodego człowieka. Obok obowiązkowych zajęć lekcyjnych zapewniamy naszym uczniom ciekawe koła zainteresowań, liczne konkursy o rozmaitym charakterze, organizowane z rozmachem imprezy i uroczystości; wyjścia, wyjazdy i wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne. W Szkole Przysposabiającej do Pracy nasze wzajemne relacje oparte są na życzliwości, wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu godności każdego człowieka.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II