SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 102
im. Marii Montessori

 
 
 
 
 
 
 

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 102

Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Oddziały klasowe tworzone są dla uczniów o jednorodnej niepełnosprawności, które uczą się, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla danej niepełnosprawności.
Po zmianach wprowadzonych 01 września 2017 r. nauka w szkole trwa 8 lat.
Nauczanie w klasach I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w klasach I-VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzone jest w oparciu o metodę Marii Montessori.
Metoda Marii Montessori aktywizuje uczniów i pozwala na indywidualny rozwój we wszystkich sferach. Materiały są bardzo estetyczne, zachęcające do podejmowania nowych zadań, sprawiają, że współdziałają warunki zewnętrzne i wewnętrzne popychając dziecko właściwego rozwoju

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II