Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 2

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu to idealne miejsce dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Uczniowie podczas zajęć przysposobienia do pracy, w świetnie wyposażonych pracowniach, kształtują i rozwijają umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu: gotują, szyją, piorą, sprzątają, segregują przedmioty. Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2017/2018, bardzo duży nacisk kładziemy na preorientację zawodową i przygotowanie uczniów, na miarę ich możliwości, do funkcjonowania na rynku pracy.
Raz w tygodniu każda klasa odbywa tak zwane praktyki wspomagane, podczas których wraz z nauczycielem uczniowie wychodzą do różnych instytucji, zakładów pracy, warsztatów terapii zajęciowej, gdzie poznają specyfikę pracy i próbują swoich sił wykonując proste czynności zawodowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II