W Powiatowym Urzędzie Pracy

W miniony wtorek, 4 czerwca, uczniowie klas 3 a i 3 b szkoły przysposabiającej do pracy odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Najpierw odbyło się spotkanie z pracownicą urzędu, która opowiedziała uczniom o zasadach rejestracji, zadaniach i wsparciu, jakie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać podczas poszukiwania pracy. Zostaliśmy oprowadzeni po urzędzie, poznaliśmy różne stanowiska pracy oraz miejsca, gdzie można otrzymać pomoc podczas załatwiania spraw w czasie poszukiwania zatrudnienia. Sami mieliśmy okazję również przeglądać i wybierać oferty pracy. Zapewne niebawem tam wrócimy!

[Agnieszka Bryze, Magdalena Kaźmierczak]