Warsztaty w ramach Klubu Wsparcia dla rodziców/opiekunów „Porozmawiajmy o …”

13 marca 2019r. o godz. 16.00. odbyły się warsztaty w ramach Klubu Wsparcia dla rodziców/opiekunów „Porozmawiajmy o … W programie przewidziano m.in. WIELKĄ LEKCJĘ MONTESSORI, zajęcia z zakresu muzykoterapii i choreoterapii. Warsztaty poprowadziły p. Agnieszka Sielicka i p. Ania Kucz. 

pedagog Anna Kucz