Aktywna tablica

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, w roku szkolnym 2017/2018 przystąpił do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w międzyszkolnej sieci współpracy:

 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima
 • Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków
 • Dwujęzyczna Polsko Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesewie
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca
 • Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK: