Nabór

REKRUTACJA 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102

Prowadzimy nabór:

  • do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
  • do klas pierwszych Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia
  • do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają:

  • Szkoła Podstawowa – Wioletta Dachtera
  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia i i Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Katarzyna Pietras
  • Dyrektor Grażyna Piosik

Tel. 61 852 56 60, konsultacje osobiste – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.