Opłaty

Poniżej znajdziecie Państwo komplet informacji związanych z opłatami związanymi z uczęszczaniem dziecka do naszych szkół.


Wpłaty dotyczące Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców (niedotyczące dożywiania) można regulować bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu
Bank PKO BP
Numer konta 60 1020 4027 0000 1202 0033 5745
z opisem – imię i nazwisko dziecka, klasa


Opłaty za śniadania (bułki)

  • Bułka – stawka za sztukę wynosi 2 zł (dwa złote)

Wszelkie zmiany, jak i rezygnacje z posiłku (np. z powodu choroby dziecka, wycieczki), należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9.30 w sekretariacie szkoły tel. 61 852 56 60.

Zgłoszenie nieobecności tylko przewoźnikowi czy wychowawcy jest traktowane jako brak zgłoszenia i skutkuje naliczeniem odpłatności za posiłek w dniu nieobecności dziecka w szkole. Odliczenia za śniadania następują od dnia następnego.

Odpłatność za bułki należy regulować najpóźniej do dnia 15-go następnego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień do 15 października). W miesiącach grudzień i czerwiec odpłatność należy uregulować do ostatniego dnia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Brak opłaty za 2 miesiące skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem wydawania bułek.

Opłaty nalezy regulować bezpośrednio na konto:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu
Poznań, ul. Przełajowa 6
BANK PKO BP
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1902 1264 2429
Wpłaty za bułki proszę opisywać – imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który jest dokonana płatność, dzienna ilość bułek razy ilość dni (np. Jan Kowalski, 2cg, X, 2 bułki x 21 dni).


Opłaty za obiady

Obiad dwudaniowy – stawka za obiad wynosi 8, 50 zł (osiem złoty 50/100)

Wszelkie zmiany jak i rezygnacje z posiłku (np. z powodu choroby dziecka, wycieczki) należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9.30 w sekretariacie szkoły tel. 61 852 56 60.

Zgłoszenie nieobecności tylko przewoźnikowi czy wychowawcy jest traktowane jako brak i skutkuje naliczeniem odpłatności za posiłek, w dniu nieobecności zgłoszenia dziecka w szkole.

Odpłatność za obiady należy regulować najpóźniej do dnia 15-go następnego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień do 15 października). W miesiącach grudzień i czerwiec odpłatność należy uregulować do ostatniego dnia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Brak opłaty za 2 miesiące, skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem wydawania posiłków.

Aktualną kwotę za obiady podajemy na stronie internetowej. Można to również sprawdzić w sekretariacie szkoły.

Brak opłaty za 2 miesiące skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem wydawania obiadów.

Opłaty należy regulować bezpośrednio na konto:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu
Poznań, ul. Przełajowa 6
BANK PKO BP
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1902 1264 2429
Wpłaty proszę opisywać – imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który jest dokonana płatność.