Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6.00-16.30.

To miejsce, w którym uczniowie Zespołu Szkół mają zapewniony, nie tylko bezpieczny pobyt, ale także miejsce, w którym stwarzamy warunki do odpoczynku i relaksu oraz twórczego spędzenia czasu. W świetlicy pracuje wykwalifikowany zespół nauczycieli, który rozwija zainteresowania wychowanków podczas:

  • zajęć plastycznych i technicznych,
  • zajęć w kącikach tematycznych,
  • gier i zabaw w języku angielskim.

Organizowane są także zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym.

Podczas pobytu w świetlicy uczniowie mają również możliwość odrabiania zadań domowych.

Świetlica wyposażona jest między innymi w projektor gier oraz tablicę multimedialną, które umożliwiają aktywne spędzanie czasu oraz ciekawy sposób zdobywania wiedzy.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Michał Olejnik.