Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

Wyżywienie i opłaty

Wyżywienie

Wyżywienie realizowane jest przez zewnętrzną firmę cateringową.

Aktualne menu

menu obiadowe 05 - 16  października  2020

menu śniadaniowe 19 - 30  października  2020

Archiwum menu

menu obiadowe 21 września - 02 października 2020

menu śniadaniowe 05 - 16  października  2020

Opłaty za bułki i obiady

cena bułki – 2,50 zł
cena dwudaniowego obiadu – 9,50 zł

1. Opłaty za bułki i obiady należy kierować na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu,
PKO BP nr 30 1020 4027 0000 1902 1264 2429

2. Opłaty za bułki należy opisać według danych:
– imię i nazwisko dziecka, klasa,
– miesiąc, za który dokonywana jest płatność,
– dzienna ilość bułek x ilość dni,
(przykład: Jan Kowalski, 2cg, X, 2 bułki x 21 dni).

3. Opłaty za obiady należy opisać według danych:
– imię i nazwisko dziecka, klasa,
– miesiąc, za który dokonywana jest płatność,
– ilości obiadów w miesiącu,
(przykład: Jan Kowalski, 2cg, X, 4ob.).

Ważne informacje dotyczące opłat

1. Wszelkie zmiany, jak i rezygnacje z posiłku (np. z powodu choroby dziecka, wycieczki), należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 9.30, tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły, tel. 61 852 56 60. Odliczenia następują w następnym dniu.

2. Odpłatność za bułki i obiady należy uregulować z góry za dany miesiąc do 15-go każdego miesiąca.

3. Dwumiesięczne zaległości w opłatach skutkują wstrzymaniem wydawania posiłków.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II