28 marca odbyła się konferencja „Dlaczego Montessori?”

28 marca 2019r. nastąpiła inauguracja 70-lecia szkoły i jednocześnie 25-lecia pracy metodą Marii Montessori. Była to wspaniała okazja do tego, aby powrócić do początków wprowadzenia tej metody w szkole. Tu swój ogromny wkład miała była dyrektor szkoły Zofia Żółtak, która zachwyciła się Montessori i zaraziła pasją oraz merytorycznym przekonaniem o słuszności sprawy, spore grono nauczycieli uczących w szkole podstawowej. I tak to trwa już 25 lat, a kontynuują to dzieło kolejni nauczyciele i dyrektor Grażyna Piosik. Pokazano zajęcia z uczniami, lekcję rozwojową „Cud-miód”, wysłuchano ciekawego wykładu o terapii w metodzie Montessori. Grupa ponad 80 Gości miała dowody na to, aby przekonać się jakie możliwości w rozwoju każdego dziecka można osiągnąć wykorzystując metodę Marii Montessori.

Obejrzyj relację z tego zdarzenia
Film WTK
Film TVK Winogrady